יעד מספר 7:

אנרגיה נקייה

יעד מספר 7:

אנרגיה נקייה

מטרות ומדדי ביצוע

7.1   עד לשנת 2030, הבטחת גישה בינלאומית לשירותי אנרגיה ברי השגה, אמינים ומודרניים.
 7.1.1 שיעור באחוזים של תושבים עם גישה לחשמל.
 7.1.2 שיעור באחוזים של תושבים המסתמכים על מקורות אנרגיה נקיים לבישול (שאינם גורמים לזיהום פנים).

7.2   הגדלה משמעותי של רכיב האנרגיה המתחדשת בתמהיל האנרגיה הגלובאלית עד לשנת 2030.
 7.2.1 שיעור יייצור האנרגיה ממקורות מתחדשים מסך כל ייצור האנרגיה.

7.3   הכפלת שיעור השיפור הגלובאלי ביעילות אנרגיה עד לשנת 2030.
 7.3.1 עצימות אנרגטית הנמדדת ביחס שבין ייצור האנרגיה לתוצר מקומי גולמי (תמ"ג).

7.4   עד לשנת 2030, העצמת שיתוף הפעולה הבינלאומי על מנת לאפשר גישה למחקרים וטכנולוגיות בנושאי אנרגיה נקייה, ובכלל זה אנרגיה מתחדשת, יעילות אנרגיה, וטכנולוגיות מתקדמות ונקיות יותר לדלקים מאובנים, וקידום השקעות בתשתית אנרגיה ובטכנולוגיות אנרגיה נקייה.
 7.4.1 העברת תקציבים בינלאומיים למדינות מתפתחות לתמיכה במחקר ופיתוח אנרגיה נקייה וייצור אנרגיה מתחדשת, כולל
            במערכות היברידיות.

7.5   עד לשנת 2030, הרחבת התשתיות ושדרוג הטכנולוגיות לאספקת שירותי אנרגיה מתקדמים וברי קיימא לכל במדינות מתפתחות, במיוחד במדינות LDCs ו-SIDS.
 7.5.1 השקעות ביעילות אנרגטית כאחוז מהתמ"ג וכמות ההשקעה הכספית הישירה הזרה בתשתיות וטכנולוגיה לשירותי פיתוח
            בר-קיימא.

המגזר העסקי נרתם לעשייה

החברה המודרנית תלויה בשירותי אנרגיה אמינים וברי השגה על מנת לתפקד באופן חלק וכדי לפתח שוויון. מערכת אנרגיה שהוקמה כהלכה תומכת בכל המגזרים החל מרפואה, דרך חינוך ועד חקלאות, תשתיות, תקשורת וטכנולוגיה מתקדמת. דפוסי פיתוח נמרצים נסמכו באופן היסטורי על דלקים מאובנים שאינם יקרים ומאוד דחוסים באנרגיה, אשר הינם גם מקור ראשי של פליטת גזי חממה התורמים לשינויים באקלים. עם זאת, טכנולוגיות חדשות ונקיות זמינות כיום והן יכולות להסיט את הפיתוח לעבר מסלול יותר בר קיימא.

עסקים יכולים להאיץ את המעבר למערכות אנרגיה ברות השגה, אמינות וברות קיימא באמצעות השקעה במקורות אנרגיה מתחדשת, מתן תעדוף לפרקטיקה יעילה מבחינת השימוש באנרגיה, ואימוץ טכנולוגיות ותשתיות הנשענות על אנרגיה נקייה. בנוסף, באמצעות השקעה במו"פ, עסקים יכולים להמציא ולהיות חלוצים בטכנולוגיות חדשות המשנות את המצב הקיים במערכת האנרגיה העולמית, ובכך להפוך למרכז הפתרון לשינויי האקלים.

 

נושאים עיקריים הנוגעים לעסקים אשר נדונים על ידי מטרות ה-SDG:

~   גישה לחשמל

~   חשמל אמין וזמין

~   אנרגיה מתחדשת

~   אנרגיה יעילה

~   השקעה בתשתיות

~   השקעה בסביבה

מתודולוגיות ניהול עולמיות
 • GRI G4 גילוי למגזר החשמל, EU 10: קיבולת מתוכננת כנגד דרישת החשמל לפרויקט לאורך טווח ארוך, בחלוקה לפי מקורות אנרגיה ומשטרים רגולטוריים.
 • GRI G4 גילוי למגזר החשמל, EU 26: אחוז האוכלוסייה שאינה זוכה להפצה מורשית או לאזורי שירות.
  בקשה למידע על שינוי האקלים DCP's, CC11.2: כמה דלק, חשמל, חום, אדים וקירור במגה וואט הארגון שלך רכש וצרך במהלך שנה מדווחת.
 • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 302: צריכת אנרגיה בתוך הארגון.
 • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 302: צריכת האנרגיה מחוץ לארגון.

לכלי ניהול עולמיים נוספים אנא ראו באתר העולמי: /https://sdgcompass.org/business-indicators

מתודולוגיות ניהול ישראליות

שאלון מעלה – שאלה 87

יעדים להפחתת השפעות סביבתיות:

 • היעד לשנת 2017 צריך להיות מחושב ביחס לנתוני 2016 (כלומר % הפחתה ביחס לנתוני השנה הנ"ל).
 • יעד עתידי ללא שנת יעד או יעד כמותי ברור לא יקבל ניקוד.
 • שימוש באנרגיות חלופיות איננו כולל אנרגיה המיוצרת על ידי חברת החשמל (רק ייצור אנרגיה עצמי או רכישה מספק אנרגיה פרטי).
 • במידה ואין יעד לסעיף מסוים ניתן להשאיר את התא ללא נתון. בדירוג הנוכחי מילוי יעדים לשנים 2015-2016 הינו התנדבותי, והניקוד לא יושפע מנתון זה.

שאלות רלוונטיות נוספות ליעד: 89, 92

לשאלון מעלה המלא: שאלון מעלה 2017

 

המדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות ממשלתיות

–  היקף שימוש באנרגיות מתחדשות מתוך צריכת האנרגיה ב- %

–  פליטת זיהום אוויר ליחידת תפוקה בטונות / רווח תפעולי

למדדים לפיתוח בר-קיימא: נספח ג' במדריך לפיתוח בר קיימא

מקרי בוחן

הדוגמאות להלן אינן ממצות ואחדות עשויות להיות יותר רלוונטיות עבור תעשיות מסוימות לעומת תעשיות אחרות

 

 • להבטיח כי לכל העובדים ובני משפחותיהם תהיה גישה למקורות אנרגיה אמינים וברי השגה באמצעות השקעה בתשתיות מקומיות לשם הקמת שירותי אנרגיה זמינים.
 • להתחייב כי מקור 100% מהאנרגיה המשמשת לתפעול יהיה ממקורות של אנרגיה מתחדשת.
 • הפחתת הצורך הפנימי בתחבורה על ידי מתן תעדוף לטלקומוניקציה ומתן תמריצים לאפשרויות הצורכות אנרגיה פחותה כגון העדפת נסיעה ברכבת על פני נסיעה ברכב או טיסה.
 • השקעה במו"פ הנוגע לשירותי אנרגיה ברי קיימא, הבאת טכנולוגיות חדשות לשוק במהירות.
 • הטמעת אנרגיה מתחדשת לתוך חבילות ההטבות של העובדים, סבסוד ההוצאות ההוניות הקשורות באנרגיה סולארית למגורים או השקעות בכלי רכב חשמליים.
 • מאחר ונשים מניעות לרוב את מרבית צריכת האנרגיה של משק הבית, לחברות יש הזדמנות להשקיע ולאמן נשים להיות יזמיות בתחום האנרגיה המתחדשת.
 • מתן תעדוף ליעילות באנרגיה בפעילות באמצעות כלים כמו השימוש בקביעת מחיר פנימי לפחמן ומטרות מבוססות מדע הנקבעות לשם הפחתת הדרישה הכוללת לאנרגיה.

בשיתוף

בתמיכת

בתמיכת

בשיתוף

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

רח׳  בן גוריון 26 רמת גן

www.clb.ac.il

03-6000800 , (שלוחה 181)

אתר אינטרנט

המכון לאחריות תאגידית

www.csri.org.il

ליעד אורתר

ראש המכון

liad.ortar@gmail.com

לפרטים נוספים