יעד מספר 4:

חינוך איכותי

יעד מספר 4:

חינוך איכותי

מטרות

4.1   עד שנת 2030, להבטיח כי כל הבנים והבנות משלימים השכלה יסודית ועליונה הניתנת בחינם, והיא שוויונית ואיכותית, דבר אשר יוביל לתוצאות למידה רלוונטיות ויעילות.

4.2   עד שנת 2030, להבטיח שלכל הבנים והבנות תהיה גישה להתפתחות הילד, טיפול וחינוך ראשוני איכותיים כך שהם יהיו מוכנים להשכלה יסודית.

4.3   עד שנת 2030, להבטיח גישה שוויונית לכל הנשים והגברים לחינוך בר השגה טכני, מקצועי, על תיכוני, כולל אוניברסיטאי.

4.4   עד שנת 2030, להגדיל באופן משמעותי את מספר הצעירים והמבוגרים, בעלי המיומנויות רלוונטיות, ובכלל זה יכולות טכניות ומקצועיות, שהם מועסקים כעובדים במשרות מכובדות והתמחויות.

4.5   עד שנת 2030, למגר את הפערים בחינוך ולהבטיח גישה שווה לכל רמות ההשכלה וההתמחות המקצועית עבור האוכלוסייה החלשה, ובכלל זה אנשים בעלי מוגבלויות, ילידים וילדים במצבים פגיעים.

4.6   עד שנת 2030, להבטיח כי כל הצעירים וחלק משמעותי מהמבוגרים, הן גברים והן נשים יהיו בעלי יכולות קרוא וכתוב ויכולות נומריות.

4.7   עד שנת 2030, להבטיח כי כל הלומדים רוכשים את הידע והכישורים הנדרשים לשם קידום פיתוח בר קיימא, ובכלל זה, אך לא רק, באמצעות חינוך לפיתוח בר קיימא וסגנון חיים בר קיימא, זכויות אדם, שוויון בין המינים, קידום תרבות של שלום ללא אלימות, אזרחות בינלאומית, והערכה של מגוון תרבותי ושל תרומה תרבותית לפיתוח בר קיימא.

4.8   בניה ושדרוג של מתקני חינוך שהם מותאמים לילדים, בעלי מוגבלויות, ולשני המינים ומספקים סביבת חינוך כוללנית ויעילה, בטוחה ולא אלימה, לכולם.

4.9   עד שנת 2020, להגדיל באופן משמעותי את מספר המלגות למדינות מתפתחות ובמיוחד למדינות הכי פחות מפותחות, איים קטנים ומדינות אפריקאיות, עבור רישום להשכלה גבוהה, ובכלל זה הכשרה מקצועית, וטכנולוגיות תקשורת, תכניות טכניות, הנדסה ומדע במדינות מפותחות ומדינות מתפתחות אחרות.

4.10  עד שנת 2030, להגדיל באופן משמעותי את אספקת המורים המוסמכים, ובכלל זה באמצעות שיתוף פעולה בינלאומי להכשרת מורים במדינות מתפתחות, במיוחד במדינות הכי פחות מפותחות ואיים קטנים.

המגזר העסקי נרתם לעשייה

חינוך הוא זכות אדם בסיסית והוא חיוני לשם השגת פיתוח בר קיימא. אנחנו יכולים להעצים נשים, להילחם בשינויי מזג האוויר, להילחם באי שוויון ולמגר עוני קיצוני רק אם כל בעלי העניין, כולל עסקים, מתחייבים לקדם מטרות הקשורות בחינוך. בעוד שצרכי החינוך בעולם הם עצומים בגודלם, חברות יכולות למנף את המשאבים ויכולות הליבה שלהן על מנת לתמוך בממשלות כשהן מבקשות לעמוד בהתחייבויות שלהן לחינוך לכל. מנהיגות חזקה של עסקים יכולה לסייע לשחרר את ההשקעות הנדרשת על מנת להבטיח הזדמנויות למידה איכותיות עבור כל הילדים והמבוגרים.

המקרה העסקי להשקעה בחינוך יכול לנוע מחיזוק מובילות המותג ועד פיתוח היכולות של עובדים עתידיים ובניית מערכת עתידית מגוונת יותר של עובדים. חינוך יכול לסייע בהתמודדות עם חוסר ההתאמה בין המיומנויות הקיימות של כוח העבודה לבין המשרות הפנויות, אשר הינה בעיה מרכזית בשווקים רבים. עסקים יכולים לבצע השקעות אסטרטגיות ארוכות טווח בחינוך, אשר יובילו למאגר עובדים עתידי יותר גדול ויותר מוכשר. השקעה בחינוך יכול להיות מקור לחדשנות ולאפשר גישה לשווקים חדשים.

חינוך הוא לרוב עניין מקומי, עובדה אשר עשויה לחייב עסקים לעבוד בתוך מערכות החינוך המקומיות ובתוך הקהילות על מנת לקבוע את הניצול היעיל ביותר של המשאבים. עסקים צריכים להחיל את הפרקטיקה הטובה ביותר על מנת לפעול בצורה אחראית בתחום החינוך, ובכלל זה לקדם מטרות של פיתוח בר קיימא באמצעות השכלה גבוהה, ולתמוך ביכולת של המגזר הציבורי לספק הזדמנויות למידה מכלילות ושוויוניות איכותיות לכל.

 

נושאים עיקריים הנוגעים לעסקים אשר נדונים על ידי מטרות ה-SDG:

~   חינוך לפיתוח בר קיימא

~   זמינות כוח עבודה מיומן

~   בניית יכולות קיבול

~   השפעה עקיפה על יצירת מקומות עבודה

~   העסקת צעירים

מתודולוגיות ניהול עולמיות
  • עקרונות העצמת נשים: מהו העסק, מדיניות ותניות של מתקנים לטיפול בילדים וכמה עובדים, אם בכלל, משתמשים במתקנים אלה.
  • GRI G4 גילוי ענף הבניה והנדלן, CRE8: סוג ומספר האישורים לקיימות, תכניות דירוג ותיוג של מבנים חדשים, ניהול, עיסוק ופיתוח מחדש.
  • UN Global Compact – Oxfam Poverty Footprint, PF-4.1: 1) אחוז משוער של עובדים (נ/ג) לאורך שרשרת הערך אשר מקבלים הכשרה בשנה; 2) מספר ממוצע של שעות (או ימי) הכשרה הניתנים לעובדים (ג/נ); 3) פרט על סוג ההכשרות שניתן.
  • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 404: ממוצע שעות הכשרה לשנה לעובד על פי מין וקטגוריה אליה משתייך העובד.
  • (GRI (SRS הנחיות לדיווח קיימות, GRI 102: דווח על האמצעים הננקטים לפיתוח והעשרה של גוף הממשל הגבוה ביותר בנושאי כלכלה, סביבה ובנושאים חברתיים.

לכלי ניהול עולמיים נוספים אנא ראו באתר העולמי: /https://sdgcompass.org/business-indicators

מתודולוגיות ניהול ישראליות

שאלון מעלה – שאלה 65ד'

סמנו באילו תחומים מתמקדת תרומת החברה וסך התרומה לכל תחום?

א.   הערכת בריאות העובדים: בדיקות/עזרה במימון בדיקות סיקור (כגון משקל, מדידת לחץ הדם, כולסטרול וכו').
ב.   פעילות להעלאת מודעות בנושא חיסונים ו/או מתן חיסונים לעובדים במקום העבודה (למשל כנגד שפעת)
ג.   עידוד פעילות גופנית כגון: תשתיות (חדר כושר) ואפשרות להתאמן בזמן העבודה, הסדרים (סיוע במימון) למועדוני ספורט מחוץ למקום העבודה
ד.   עידוד פעילות גופנית כגון: ימי ספורט, קבוצות ספורט והדרכות קבוצתיות בנושא
ה.   עידוד גמילה מעישון כגון: פעילות העלאת מודעות, סיוע בקורס גמילה
ו.   עידוד תזונה בריאה כגון: התאמת התפריט במקום העבודה, במכונות המכירה, קורסי תזונה בריאה וייעוץ.
ז.   הנדסת אנוש/ארגונומיה בתחנות עבודה כגון: התאמה ארגונומית של תחנות העבודה לעובד לפי צרכיו, הצעת חלופות לאנשים עם צרכים ספציפיים.

לשאלון מעלה המלא: שאלון מעלה 2017

 

המדריך לפיתוח בר-קיימא בחברות ממשלתיות

–  מספר שעות הכשרה מקצועית שניתנו בממוצע לעובד

למדדים לפיתוח בר-קיימא: נספח ג' במדריך לפיתוח בר קיימא

מקרי בוחן

הדוגמאות להלן אינן ממצות ואחדות עשויות להיות יותר רלוונטיות עבור תעשיות מסוימות לעומת תעשיות אחרות

 

  • יצירת מערכות יחסים עם גופים ממשלתיים ומוסדות השכלה גבוהה על מנת לשפר את תוכנית הלימודים כך שתתאים טוב יותר לצרכיי העסקים, ובכלל זה ניהול אחראי.
  • יצירת תכניות (לדוגמא, התמחויות, תכניות לימודים-עבודה, היתלמדויות וכדומה) המאפשרות לסטודנטים גישה מוקדמת לסביבה תאגידית.
  • מתן הזדמנויות מתמשכות לעובדים לשפר את היכולות (העבודה) שלהם עבור התעסוקה הנוכחית והעתידית שלהם.
  • פיתוח מוצרים ושירותים יעילים בתחום החינוך המבטלים את מחסומי הכניסה ומשפרים את איכות הלמידה (לדוגמא, פתרונות ICT לשיפור יכולת העברת החינוך, כלי מדידה חדשניים וכדומה).
  • הבטחת סביבת לימוד נקייה ובטוחה עבור ילדים באמצעות הקטנת הסיכונים הסביבתיים הנוגעים לעסקים, כמו זיהום אוויר וגישה מוגבלת למים.

בשיתוף

בתמיכת

בתמיכת

בשיתוף

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

רח׳  בן גוריון 26 רמת גן

www.clb.ac.il

03-6000800 , (שלוחה 181)

אתר אינטרנט

המכון לאחריות תאגידית

www.csri.org.il

ליעד אורתר

ראש המכון

liad.ortar@gmail.com

לפרטים נוספים