מצפן הקיימות לעסקים, הינו פרויקט חברתי מבית היוצר של המכון לאחריות תאגידית אשר מסתמך על הפרויקט העולמי הנקרא SDG Compass. מטרת 'מצפן הקיימות' היא להתאים את 17 יעדי הקיימות של האו"ם (ה-Sustainable Development Goals) לחברה הישראלית בכלל ולמגזר העסקי בפרט. התוצר הניהולי של הפרויקט יחבר את המגזר העסקי בישראל לגישות הניהול העסקיות המתקדמות בתחום ובראשן הנחיות הדיווח של ה-GRI, עשרת עקרונות ה-Global Compact ושאלון מעלה.

למעבר לאתר SDG Compass הבינלאומי:

הצעדים

בלב גישת 'מצפן הקיימות' מצוי תהליך ניהולי מדורג אשר מטרתו להנחות תאגידים וארגונים אחרים בתהליך ההטמעה של עקרונות הקיימות. תהליך זה מציג הזדמנות של ממש באפשרות ההתגייסות והתמיכה של המגזר העסקי הישראלי למאמץ הקיימות העולמי ויצירת הזדמנויות עסקיות משמעותיות תוך מעורבות ולקיחת אחריות חברתית.

מי אנחנו

מצפן הקיימות לעסקים הינו יוזמה של המכון לאחריות תאגידית והוא זוכה לתמיכה של חברות וארגונים רבים. המכון לאחריות תאגידית הוקם בסוף שנת 2011 והוא פועל במרכז האקדמי למשפט ולעסקים. המכון הינו יחיד מסוגו בישראל, הוא גוף עצמאי ובלתי-תלוי ששם לעצמו למטרה לקדם ולבצר את ההגנה על האינטרס הציבורי במכלול השאלות הנוגעות לאחריותם החברתית של תאגידים בישראל. תחומי העיסוק העיקריים של המכון הם: העברת קורסי הכשרה והרצאות לימודיות בתחום, ביצוע הבטחת איכות של דוחות קיימות, כתיבת ניירות עמדה ומחקרים השוואתיים וניהול האגודה האקדמית לחקר אחריות תאגידית וקיימות בעסקים.

ורה ויידה

ורה ויידה

רכזת פרויקט 'מצפן הקיימות'

vera.vajda@gmail.com

ליעד אורתר

ליעד אורתר

יזם ומוביל פרויקט 'מצפן הקיימות' ראש המכון לאחריות תאגידית

liad.ortar@gmail.com

רשימה ראשונה – תומכים ושותפים נוספים מוזמנים!

בשיתוף

בתמיכת

בתמיכת

בשיתוף

המרכז האקדמי למשפט ועסקים

רח׳  בן גוריון 26 רמת גן

www.clb.ac.il

03-6000800 , (שלוחה 181)

אתר אינטרנט

המכון לאחריות תאגידית

www.csri.org.il

ליעד אורתר

ראש המכון

liad.ortar@gmail.com

לפרטים נוספים